Øk produktiviteten og lønnsomheten i dine selskaper.

Se alle tjenester

Våre tjenester

En praktisk og pragmatisk tilnærming til kunder og prosjekter.

Kompleksitet kan håndteres med struktur og innsikt.

Verdiskapning i kortsiktig og langsiktig perspektiv

Briand Consulting vil skape merverdi for deg som leder og bedriften du leder gjennom inngående forretningsutvikling og strategiske løsninger for både privat og offentlig sektor. Med både internasjonal og nasjonal erfaring, har vi et velutviklet perspektiv på komplekse forretningsutfordringer. Vår grunnlegger og Administrerende direktør Knut Bringsverd Andreassen, har dyptgående ledererfaring fra teknologi-, e-helse-, konsulent- og telekombransjen på både nasjonalt og internasjonalt nivå. Han er dedikert til å navigere komplekse scenarier med enkelhet og klarhet, og er kjent for å skissere løsningsmodeller på en visuell og forståelig må

Briand Consulting AS

Våre tjenester

Med både internasjonal og nasjonal erfaring, har vi et velutviklet perspektiv på komplekse forretningsutfordringer.

Management-for-hire (MFH) - Briand Consulting

Konsulent- og rådgivningstjenester innenfor forretningsutvikling mot både privat og offentlig sektor.

Prosjektledelse

Vi leverer prosjektledelse og har en omfattende erfaring fra større og mindre prosjekter innenfor mange ulike bransjer, som f.eks helse, energi, telekom, miljø, industri, informasjonsteknologi og havbruk. Vi tror på å sette sammen komplementære prosjektteam med tydelig ansvar/roller for deltakere. En god plan er viktig - og en sterk fokus på gjennomføring og det å skape fortløpende leveranser.

Finn ut mer

Prosessledelse

God styring av ulike prosesser er kritisk for å skape både en god prosess og et godt resultat. Eksempler på prosessledelse vi ledelse av strategiprosesser, workshops og andre utviklingsrelaterte prosesser.

Finn ut mer

Styreverv

Vi har hatt og har en rekke styreverv i større og mindre selskaper. Vi har erfaring fra selskaper i konsern, fra gründerselskaper og fra selskaper i sterk vekst. Flere av selskapene vi har jobbet med har gjennomført vellykkede exits etter god drift og etter ha utviklet en solid og fremtidsrettet forretningsmodell.

Finn ut mer

Strategiutvikling og implementering

Vi tror på prosesser godt forankret hos eiere, basert på mulighetsstudier og analyser og valg av tydelig strategisk retning med konkret innhold. Sammen med kunde etablerer viet tydelig målbilde med konkrete aktiviteter/prosjekter for å realisere strategiske mål.  Vi har gjennomførten rekke strategiprosesser i alt fra gründerselskaper, stiftelser, konsern med datterselskaper og andre utviklingsorienterte virksomheter.

Finn ut mer

Interimsledelse

Vi tilbyr lederkapasitet og kompetanse for kortere eller mellomlang sikt. Vi har ca 25 års ledererfaring fra ulike typer selskaper - med gode resultater.

Finn ut mer

Prosessen vår er basert på kunnskap og lang erfaring

Prosessen

01

Kartlegging

Vi begynner med å kartlegge din virksomhet og verdikjede for å identifisere områder som har forbedringspotensiale. Dette innebærer en grundig gjennomgang av dine eksisterende prosesser og arbeidsflyt.

02

Analyse

Etter kartleggingen analyserer vi de identifiserte områdene for å forstå hvordan de påvirker virksomhetens lønnsomhet og suksess. Vi vil identifisere flaskehalser og ineffektiviteter som hindrer virksomhetens vekst.

03

Optimalisering

Når vi har identifisert områdene som trenger forbedring, utvikler vi strategier for å optimalisere prosessene og verdikjeden. Dette kan innebære å omorganisere arbeidsflyt, eliminere unødvendige trinn eller integrere nye teknikker for å øke effektiviteten.

04

Teknologi-implementering

Vi hjelper deg med å implementere moderne teknologi som støtter dine forbedrede prosesser. Dette kan innebære å introdusere automatisering, digitale løsninger eller andre teknologiske verktøy for å styrke virksomhetens effektivitet.

05

Oppfølging og justering

Etter implementeringen av de foreslåtte forbedringene, følger vi opp med deg for å evaluere resultater og justere tiltakene ved behov. Dette sikrer at prosessoptimaliseringen kontinuerlig bidrar til virksomhetens suksess og lønnsomhet.

Har du behov for å skape bedre resultater?

Ta kontakt om du har en forespørsel eller et spørsmål.

Kontaktinformasjon

Knut Bringsverd Andreassen

Founder & CEO

+47 901 71 036knut.andreassen@briand.no