Prosjektledelse

Scroll ned

Finansiering av prosjekter - Briand Consulting AS

Effektiv gjennomføring av prosjekter

Effektiv gjennomføring av prosjekter

Vi leverer prosjektledelse og har en omfattende erfaring fra større og mindre prosjekter innenfor mange ulike bransjer, som f.eks helse, energi, telekom, miljø, industri, informasjonsteknologi og havbruk. Vi tror på å sette sammen komplementære prosjektteam med tydelig ansvar/roller for deltakere. En god plan er viktig - og en sterk fokus på gjennomføring og det å skape fortløpende leveranser.

Om prosjektledelse

Vi leverer prosjektledelse og har en omfattende erfaring fra større og mindre prosjekter innenfor mange ulike bransjer, som f.eks. helse, energi, telekom, miljø, industri, IKT og havbruk. Vi tror på å sette sammen komplementære prosjektteam med tydelig ansvar/roller for deltakere. En god plan er viktig - og en sterk fokus på gjennomføring og det å skape fortløpende leveranser og resultater.

De fleste virksomheter har behov for å organisere arbeid i prosjekter. Et prosjekt vil være en midlertidig innsats for å skape verdi gjennom unike produkter, tjenester og prosesser. Noen prosjekter er utformet for å løse et problem eller en mulighet raskt. Andre prosjekter krever en tidslinje med spesifikke leveranser som strekker seg over tid. Felles for alle prosjekter er at de krever en god struktur, en fast styring, samarbeid - og gjennomføringskraft.

Prosjektledelse skal drive frem en endring. Det kan ofte være krevende. Mange prosjekter kan derfor lett ende opp med skuffelse og frustrasjon, da man ikke kommer i mål og ikkefår den endringen som man opprinnelig hadde ønsket seg. For å få resultater må prosjekter ledes. Prosjekter har et team, en tidsplan, et budsjett og ettydelig innhold.

Å skape resultater

Vi bidrar med å strukturere opp og beskrive prosjekter slik at de blir "håndfaste". Vi utarbeider en prosjektplan og sørger for at prosjektmandat er godt forankret hos interessentene. Når prosjektplan er godkjent sørger vi for gjennomføring via involvering av prosjektteam og mottaksapparat. De som skal ta i mot leveransene fra prosjektet.

Som kunde kan du være trygg på vår dedikasjon og evne til å strukturere, gjennomføre og skape resultater. Det er det vi lever av.

Referanser

Kundecaser

Vi arbeider vi med mange spennende kunder og utfordrende prosjekter. Her kan du lese mer om hva vi har levert til og med våre kunder.

Se flere prosjekter

Har du behov for å skape bedre resultater?

Ta kontakt om du har en forespørsel eller et spørsmål.

Kontaktinformasjon

Knut Bringsverd Andreassen - Briand Consulting Tromsø

Knut Bringsverd Andreassen

Founder & CEO

+47 901 71 036knut.andreassen@briand.no