Strategiutvikling og implementering

Scroll ned

Finansiering av prosjekter - Briand Consulting AS

Tydelig strategisk retning og en gjennomtenkt forretningsmodell

Tydelig strategisk retning og en gjennomtenkt forretningsmodell

Vi tror på prosesser godt forankret hos eiere, basert på mulighetsstudier og analyser og valg av tydelig strategisk retning med konkret innhold. Sammen med kunde etablerer viet tydelig målbilde med konkrete aktiviteter/prosjekter for å realisere strategiske mål.  Vi har gjennomførten rekke strategiprosesser i alt fra gründerselskaper, stiftelser, konsern med datterselskaper og andre utviklingsorienterte virksomheter.

Prosess og resultat

Vi tror på et strukturert rammeverk for gjennomføring av strategiprosess. Strategiprosesser må være forankret hos eiere og deres føringer må ligge til grunn for fokus for prosessen. Eiere har gjerne ulike mål og føringer for sin virksomhet. Det kan være utvikling av virksomheten for å skape høyere effektivitet og gjennom det større lønnsomhet. Noen eiere har en målsetning om å selge sitt selskap innenfor gitt tidsperiode, og ønsker derfor føringer rettet mot dette. Innovasjon/produkt-/tjenesteutvikling kan være andre strategiske retninger.

Muligheter og forbedringsområder finner vi gjennom en god ekstern analyse hvor vi ser på nøkkeltrender, makrotrender, industritrender og regulatoriske trender. I intern analyse ser vi nærmere på dagens forretningsmodell og hvordan denne er skrudd sammen samt styrker, svakheter, muligheter og trusler knyttet til dagens virksomhet. Basert på analysemateriale etablerer vi et strategisk mulighetsrom med alternative strategiske retninger. Vi velger ut en strategisk retning og etablerer et tydelig "Målbilde" basert på denne. Til slutt skisserer vi alle prosjekter/aktiviteter som må til for å realisere "Målbilde".

Referanser

Kundecaser

Vi arbeider vi med mange spennende kunder og utfordrende prosjekter. Her kan du lese mer om hva vi har levert til og med våre kunder.

Se flere prosjekter

Har du behov for å skape bedre resultater?

Ta kontakt om du har en forespørsel eller et spørsmål.

Kontaktinformasjon

Knut Bringsverd Andreassen - Briand Consulting Tromsø

Knut Bringsverd Andreassen

Founder & CEO

+47 901 71 036knut.andreassen@briand.no