Interimsledelse

Scroll ned

Finansiering av prosjekter - Briand Consulting AS

Midlertidig ledelse av din bedrift

Midlertidig ledelse av din bedrift

Vi tilbyr lederkapasitet og kompetanse for kortere eller mellomlang sikt. Vi har ca 25 års ledererfaring fra ulike typer selskaper - med gode resultater.

Behov for kompetanse og kapasitet

Vi ser at mange virksomheter kan ha behov for spisset kompetanse innenfor ulike felt eller kapasitet for gjennomføring av spesifikke oppgaver/prosjekter. Vi tilbyr interimsledelse hvor vi basert på kundens behov tar en konkret rolle i virksomheten for en gitt periode. Det kan være prosjektledelse, daglig leder (i en omstillingsperiode), arbeidende styreleder, driftsleder osv.

Har din virksomhet behov for ekstra kapasitet/kompetanse?

Om din virksomhet har behov for midlertidig ekstra kapasitet og/eller kompetanse, ta gjerne kontakt med oss. Vi skal raskt kunne sette oss inn i oppgaven/ansvarsområdet, og kunne levere konkrete resultater innenfor kort tid. Erfaring fra mange ulike bransjer og roller gjør at vi kan arbeide effektivt.

Referanser

Kundecaser

Vi arbeider vi med mange spennende kunder og utfordrende prosjekter. Her kan du lese mer om hva vi har levert til og med våre kunder.

Se flere prosjekter

Har du behov for å skape bedre resultater?

Ta kontakt om du har en forespørsel eller et spørsmål.

Kontaktinformasjon

Knut Bringsverd Andreassen - Briand Consulting Tromsø

Knut Bringsverd Andreassen

Founder & CEO

+47 901 71 036knut.andreassen@briand.no