Prosessledelse

Mer om tjenesten

Finansiering av prosjekter - Briand Consulting AS

Gjennomføring av gode prosesser

Gjennomføring av gode prosesser

God styring av ulike prosesser er kritisk for å skape både en god prosess og et godt resultat. Eksempler på prosessledelse vi ledelse av strategiprosesser, workshops og andre utviklingsrelaterte prosesser.

Resultater

Vi hjelper kunder med å planlegge, gjennomføre og følge opp ulike typer prosesser.

Vi leverer prosessledelse innenfor bl.a. følgende områder:

  • Strategiarbeid
  • Workshops
  • Møter

Alle ønsker å få resultater ut av ulike typer prosesser man har planlagt. For å få resultater må prosesser planlegges godt, involvering av deltakere må gjøres og praktiske forberedelser mht til selve gjennomføringen må tas på alvor. Gjennomføringen krever en fast hånd, tilrettelegging for gode diskusjoner, fremdrift og sammenstilling hvor man oppsummerer og følger opp i etterkant.

Referanser

Kundecaser

Vi arbeider vi med mange spennende kunder og utfordrende prosjekter. Her kan du lese mer om hva vi har levert til og med våre kunder.

Se flere prosjekter

Har du behov for å skape bedre resultater?

Ta kontakt om du har en forespørsel eller et spørsmål.

Kontaktinformasjon

Knut Bringsverd Andreassen

Founder & CEO

+47 901 71 036knut.andreassen@briand.no