Ryddig og energisk

mittnavn.jpg

Jeg heter Knut Bringsverd Andreassen og etablerte selskapet BRIAND Consulting AS sommeren 2004. Navnet kommer av mine etternavn: BRIngsverd ANDreassen. BRIAND leverer konsulent-/rådgivningstjenester innenfor forretningsutvikling mot privat- og offentlig sektor. I selskapet er jeg eneste ansatte, slik vil det også være fremover. Ved behov leier jeg inn ekstern kompetanse. Min visjon for selskapet er enkel: “Jobbe med spennende prosjekter og med trivelige mennesker.”

mittnavn.jpg

hatter1.jpg

Jeg jobber med en blanding av rent operative prosjekter (hvor jeg er leid inn etter en management-for-hire-modell) og strategiutvikling/-implementering. Som ballast har jeg bred ledererfaring fra bransjer som teknologi, eHelse, konsulent og telekom i små, mellomstore og større virksomheter – både nasjonalt og internasjonalt. I noen av virksomhetene har jeg vært med å etablere selskapene og utviklet disse. I andre har jeg vært med på utviklings- og forbedringsprosesser – samt nedskalering/omstilling.

Jeg har en praktisk og pragmatisk tilnærming til mine oppdrag, og er svært opptatt av å skape merverdi på kort- og mellomlang sikt.

En fellesnevner for alle mine prosjekter og kunder, er at det er utviklingsorienterte virksomheter. Det kan være forbedringer knyttet til verdikjede/prosess, utvikling av nye forretningsmodeller, produktutvikling, markedsutvikling (nye produkter mot nye markeder) og strategiutvikling konsern/døtre (samt implementering og oppfølging av strategi).


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/3/b/briand/www/wp-content/themes/briand/loop-page.php on line 11

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/3/b/briand/www/wp-content/themes/briand/loop-page.php on line 11

Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/3/b/briand/www/wp-content/themes/briand/loop-page.php on line 12

Min filosofi

Mine kunder står over for komplekse problemstillinger. Det være seg utfordringer av ressurs-, kompetansemessig eller strategisk art. Jeg er samtalepartner med kunder, og danner meg underveis i samtaler et bilde av problemstilling/utfordring. Som respons på samtaler/møter, skisserer jeg mulige løsningsmodeller på problemstillinger.

Jeg er opptatt av å opptre skriftlig og tenke enkelt rundt å skissere løsningsmodeller visuelt. Jeg ønsker å utfordre mine kunder og tenke kreativt rundt løsning. Også rundt elementer som kanskje kundene i utgangspunktet ikke ønsker å høre.

Kunder har det stort sett alltid travelt med å få løst en problemstilling. Leveranseevne og fleksibilitet er for meg viktig – og for kundene. Jeg ønsker å strekke meg langt for å levere iht kundens forventninger. Leveransen skal være «komplett» i retning av at kunden får en håndfast løsning. I mange tilfeller leies jeg inn også for å gjennomføre avtalt løsning ute hos kunde. Dette via en management-for-hire modell.

Mitt kundeløfte er en effektiv problemløsning innenfor avtalte rammer. Underveis i prosessen skal jeg tilføre energi, entusiasme og humør. Merverdi skal være synlig ift prosjektets målsetning.