Skap bedre resultater

pensel.jpg

Jeg heter Knut Bringsverd Andreassen og etablerte selskapet BRIAND Consulting AS sommeren 2004. BRIAND leverer rådgivningstjenester innenfor forretningsutvikling i privat- og offentlig sektor. Jeg jobber med en blanding av rent operative prosjekter (hvor jeg er leid inn etter en management-for-hire-modell) og strategiutvikling/-implementering. Jeg har en praktisk og pragmatisk tilnærming til mine oppdrag, og er svært opptatt av å skape merverdi på kort- og litt lengre sikt.

pensel.jpg

En fellesnevner for alle mine prosjekter og kunder, er at det er utviklingsorienterte virksomheter. Det kan være forbedringer knyttet til verdikjede/prosess, utvikling av nye forretningsmodeller, produktutvikling, markedsutvikling (nye produkter mot nye markeder) og strategiutvikling konsern/døtre (samt implementering og oppfølging av strategi).

spann.jpg

Enkelhet som ledestjerne

spann.jpg

Mine kunder opplever meg som tydelig og rett frem, å tenke enkelt er en ledestjerne. Det er viktig å danne seg et felles og enkelt bilde på problemstillingen og målbildet. Kompleksitet kan håndteres med struktur og innsikt. Jeg liker å tro at jeg skal tilføre positiv energi til de prosjektene jeg jobber med, jeg har en god evne til raskt å fokusere og få forståelse for problemstilling og behov. Etter at problemstilling er definert og rammer/mandat er forankret, jobber jeg selvstendig med tydelige leveranser (operative og strategiske).