Kritisk blikk på konsulentselskaper

Aktuelt og nyheter

Kritisk blikk på konsulentselskaper

Mandag 3. september 2012 har Dagens Næringsliv en større artikkel som retter fokus mot konsulentbransjen. Overskriften er ”Konsulentselskaper på etterskudd”.  Konklusjonen er at mange store konsulentselskaper ikke leverer det kundene vil ha og er trege med å fornye seg. DN tar utgangspunkt i en rapport fra det britiske analyseselskapet Source Information Service Ltd.

Mange har et bilde av konsulentbransjen som tilsier en gjeng dress- og draktkledte personer som lirer av seg selvfølgeligheter og ender opp med en rapport. Analyseselskapet konkluderer med at store deler av den europeiske konsulentbransjen sover i timen. Man fokuserer videre på at selskapene i liten grad har greid å omstille seg til det kundene vil etterspørre de neste årene. Juniorkonsulenter er ut. Praktiske råd fra erfarne spesialister som lover konkrete resultater, er inn.

”Bedriftene er lei konsulentselskaper som sender en hærskare høyt betalte juniorkonsulenter for å gjøre jobben under overoppsyn av erfarne konsulenter”

Kundene ønsker erfarne seniorer som gjør jobben. Mindre konsulentselskaper har svart på denne utfordringen, mens man mener at de store henger etter.

”Fastlåste modeller for hvordan et oppdrag skal løses står for fall”.

Kundene ønsker skreddersøm og fleksible konsulenter. Konsulenter som ikke er opphengt i modeller, men som lytter og raskt kan sette seg inn i problemstillinger i bedriften. Kundene vil i større grad ha konsulenter som ikke bare kan foreslå en løsning på et problem, men som også tar ansvar for gjennomføring av foreslått handlingsplan. Deling av risiko mellom kunde og konsulent blir mer vanlig. Betaling knyttes ofte til oppnådde resultater – mao via en suksessfee-modell.

Konsulenter må forstå viktigheten av å overføre kunnskap til sine kunder.

Markedet videre deles inn i to kjerneområder: (1) Spisskompetanse for å løse konkrete utfordringer og (2) Midlertidige ansatte i stede for å øke kostnadene ved nyansettelser (management-for-hire).

Har du behov for å skape bedre resultater?

Ta kontakt om du har en forespørsel eller et spørsmål.

Kontaktinformasjon

Knut Bringsverd Andreassen - Briand Consulting Tromsø

Knut Bringsverd Andreassen

Founder & CEO

+47 901 71 036knut.andreassen@briand.no