«If you don´t know where you´re going, any road will take you there»

Aktuelt og nyheter

«If you don´t know where you´re going, any road will take you there»

Tittelen på denne bloggen er refrenget på George Harrisons flotte låt; ”Any Road”. Den er svært relevant bl.a. når vi snakker om strategiutvikling og implementering. Noen virksomheter liker å starte strategiarbeid med analyser. Analyser av hvor de står og hvorfor de står der de gjør. Analyser av selskap, omgivelser/rammebetingelser og muligheter er alltid viktig.

Jeg mener imidlertid at det er enda viktigere å vite ”Hvordan skal vår virksomhet se ut i enden av strategiperioden?”.

  • Hvor stort er selskapet? (omsetning, bunnlinje, ansatte)
  • Hvilke markeder/segmenter jobber vi mot?
  • Hvilke produkter/tjenester leverer vi mot de ulike segmentene?
  • Hvilke nye produkter/tjenester skal vi levere?
  • Hvilken kompetanse skal vi ha for å levere langs hele vår verdikjede?
  • Hvordan skal vi mest mulig effektivt organisere vår virksomhet?

Når ledergruppa og/eller styret har dannet seg et felles bilde om hvor man skal hen og gjennom dette har definert strategiske mål, kan man begynne å se på hvilke prosjekter man må gjennomføre for å realisere disse målene. Prosjekter innenfor marked, produkt, økonomi og organisasjon.

Du kan for eksempel da ende opp med følgende målbilde og endringskart (klikk på bilde for større utgave):

Jo mer jeg jobber med strategiprosjekter, ser jeg hvor viktig det er å bli konkret og tydelig. Det å tenke enkelt og greie å få et strategisk bilde som kan brukes etterpå – som er mulig å forankre hos de ulike nivåene i virksomheten; generalforsamling, styret, ledergruppa og hos de ansatte.

Enkel visualisering av både målbilder og forretningsmodell er viktig. Via enkel visualisering har du en mye større sjanse for at de som skal realisere strategien, har forstått hvor man skal og hva som skal til for å komme dit. Et felles bilde både på dagens ståsted og hvor du skal. Målbilde skal være slik at du kan ta det frem på både leder- og styremøter. ”Hvor står vi ift strategien og målbildet vi har lagt?”.

BRIAND Consulting AS gjennomfører strategiprosesser med både startups/mindre virksomheter, mellomstore og større virksomheter. Vi benytter en strukturert metodikk og har gode resultater å vise til ift å få gode prosesser og resultater rundt strategi som kan benyttes som effektive verktøy for videreutvikling av virksomheten. Les mer om produktet ”Strategiutvikling/-implementering” og noen av våre referanser.

Har du behov for å skape bedre resultater?

Ta kontakt om du har en forespørsel eller et spørsmål.

Kontaktinformasjon

Knut Bringsverd Andreassen - Briand Consulting Tromsø

Knut Bringsverd Andreassen

Founder & CEO

+47 901 71 036knut.andreassen@briand.no