RisCo AS

Om selskapet
RisCo er en leverandør av programvare for elektronisk arbeidsflyt innenfor røntgen. Selskapet har sitt utspring fra Universitetssykehuset Nord-Norge, og ble etablert som eget selskap i 2000. Selskapet utvikler, selger og yter kundestøtte for røntgeninformasjonssystemet TRIS og løsning for elektronisk kommunikasjon, ARCIDIS. Selskapet har totalt ni ansatte.

Oppdrag
Jeg har vært involvert i selskapet i ulike roller, siden oppstarten. Jeg har vært daglig leder, styremedlem og salgs-/markedssjef. Via mine engasjementer har jeg bidratt til utvikling av selskapet til å bli en ledende aktør innenfor radiologisk samhandling i Norden.

Kuldeteknisk AS

Om selskapet
Kuldekteknisk er leverandør av industriell kjøling/kulde nasjonalt. Selskapet ble etablert i 2003 og teller i dag ca 35 ansatte fordelt på kontoret i Tromsø, Finnsnes, Harstad og Lofoten/Vesterålen. 

Oppdrag
Jeg har vært styreleder i selskapet siden 2006. I denne perioden har vi utviklet og realisert en strategi som har gitt oss en vekst fra å være et selskap som omsetter for 30 millioner, til å passere 100 millioner i 2012. 

Troms Kraft AS

Om selskapet
Troms Kraft-konsernet er et ledende energikonsern i Nord-Norge, med hovedsete i Tromsø. Selskapet har en virksomhet som strekker seg fra energiproduksjon, nettvirksomhet, entreprenør, fiber og salg av energi.

Oppdrag
Jeg har hatt en rekke ulike oppdrag innenfor: 
TK Konsern: Strategiutvikling
TK Marked: Innkjøper/tjenesteleverandører | fiber
TK Fiber: Salgssjef
TK Entreprenør: Strategiutvikling/-implementering, salg, prosjekt

Hålogaland Ressursselskap IKS

Om selskapet
Hålogaland Ressursselskap IKS er et interkommunalt selskap som ble etablert i 1990 og leverer tjenester innenfor innsamling, mottak, sortering og prosessering av husholdsningsavfall, næringsavfall og spesialavfall. Selskapet omsetter årlig for ca 250 millioner kroner.

Oppdrag
Jeg har vært innleid som prosess-/prosjektleder for strategiutviklingsprosess i konsernet, styre og datterselskap. Selskapet har etablert en gjennomgående strategi og tilhørende oppfølgingsystemer for hele konsernet.

Avikom AS

Om selskapet
Avikom konsern er distributør av kommunikasjonsløsninger, selger videokonferanseløsning samt leverer møtetjenesten Easymeeting. Selskapet er etablert i Tromsø, Bodø, Stavanger, Oslo, Stockholm og København. I tillegg har selskapet et betydelig forhandlernett både nasjonalt og i Finland, Danmark, Spania, England, Canada og USA. 

Oppdrag
Jeg har hatt ulike roller i selskapet:
Innleid daglig leder
Finansiering av utviklingsprosjekter
Prosjektledelse: Easymeeting
Presentasjoner

Friskhuset AS

Om selskapet
Friskhuset er en nasjonal kjede bestående av Friskhus-senter for det gis et profesjonelt og faglig tilbud innenfor trening, bedriftshelse, fysioterapi og ernæring. Selskapet har i alt 450 ansatte og godt over 30000 medlemmer.

Oppdrag
Prosjektleder for prosess- og virksomhetsforbedringer
Prosjektleder for outsourcing
Strategiutvikling/-implementering

Lundblad Media AS

Om selskapet
Lundblad Media AS leverer tjenester innenfor papirbåren kommunikasjon, digitale medier og reklameartikler. Selskapet er landsdelens største innenfor sitt forretningsområde og har totalt 22 ansatte.

Oppdrag
Jeg er styrelder i selskapet. Som styreleder har jeg fokus på optimalisering og videreutvikling av drift, samt strategiutvikling og realisering av denne. 

Ludwig Mack Brygghus AS

Om selskapet
Ludwig Mack er verdens nordligste bryggeri og har levert øl og mineralvann siden 1877. Selskapet har en sterk nasjonal merkevare.

Oppdrag
Jeg jobber med finansering av utviklingsprosjekter samt prosessleder for strategiutvikling.