Meny

Briand

«If you don´t know where you´re going, any road will take you there»

 

Tittelen på denne bloggen er refrenget på George Harrisons flotte låt; ”Any Road”. Den er svært relevant bl.a. når vi snakker om strategiutvikling og implementering. Noen virksomheter liker å starte strategiarbeid med analyser. Analyser av hvor de står og hvorfor de står der de gjør. Analyser av selskap, omgivelser/rammebetingelser og muligheter er alltid viktig.

Jeg mener imidlertid at det er enda viktigere å vite ”Hvordan skal vår virksomhet se ut i enden av strategiperioden?”.

  • Hvor stort er selskapet? (omsetning, bunnlinje, ansatte)
  • Hvilke markeder/segmenter jobber vi mot?
  • Hvilke produkter/tjenester leverer vi mot de ulike segmentene?
  • Hvilke nye produkter/tjenester skal vi levere?
  • Hvilken kompetanse skal vi ha for å levere langs hele vår verdikjede?
  • Hvordan skal vi mest mulig effektivt organisere vår virksomhet?

 

Når ledergruppa og/eller styret har dannet seg et felles bilde om hvor man skal hen og gjennom dette har definert strategiske mål, kan man begynne å se på hvilke prosjekter man må gjennomføre for å realisere disse målene. Prosjekter innenfor marked, produkt, økonomi og organisasjon.

Du kan for eksempel da ende opp med følgende målbilde og endringskart (klikk på bilde for større utgave):

Lysbilde6

 

Jo mer jeg jobber med strategiprosjekter, ser jeg hvor viktig det er å bli konkret og tydelig. Det å tenke enkelt og greie å få et strategisk bilde som kan brukes etterpå – som er mulig å forankre hos de ulike nivåene i virksomheten; generalforsamling, styret, ledergruppa og hos de ansatte.

Enkel visualisering av både målbilder og forretningsmodell er viktig. Via enkel visualisering har du en mye større sjanse for at de som skal realisere strategien, har forstått hvor man skal og hva som skal til for å komme dit. Et felles bilde både på dagens ståsted og hvor du skal. Målbilde skal være slik at du kan ta det frem på både leder- og styremøter. ”Hvor står vi ift strategien og målbildet vi har lagt?”.

 

BRIAND Consulting AS gjennomfører strategiprosesser med både startups/mindre virksomheter, mellomstore og større virksomheter. Vi benytter en strukturert metodikk og har gode resultater å vise til ift å få gode prosesser og resultater rundt strategi som kan benyttes som effektive verktøy for videreutvikling av virksomheten. Les mer om produktet ”Strategiutvikling/-implementering” og noen av våre referanser.

Kritisk blikk på konsulentselskaper

 

Mandag 3. september 2012 har Dagens Næringsliv en større artikkel som retter fokus mot konsulentbransjen. Overskriften er ”Konsulentselskaper på etterskudd”.  Konklusjonen er at mange store konsulentselskaper ikke leverer det kundene vil ha og er trege med å fornye seg. DN tar utgangspunkt i en rapport fra det britiske analyseselskapet Source Information Service Ltd.

Mange har et bilde av konsulentbransjen som tilsier en gjeng dress- og draktkledte personer som lirer av seg selvfølgeligheter og ender opp med en rapport. Analyseselskapet konkluderer med at store deler av den europeiske konsulentbransjen sover i timen. Man fokuserer videre på at selskapene i liten grad har greid å omstille seg til det kundene vil etterspørre de neste årene. Juniorkonsulenter er ut. Praktiske råd fra erfarne spesialister som lover konkrete resultater, er inn.

 

”Bedriftene er lei konsulentselskaper som sender en hærskare høyt betalte juniorkonsulenter for å gjøre jobben under overoppsyn av erfarne konsulenter”

Kundene ønsker erfarne seniorer som gjør jobben. Mindre konsulentselskaper har svart på denne utfordringen, mens man mener at de store henger etter.

 

”Fastlåste modeller for hvordan et oppdrag skal løses står for fall”.

Kundene ønsker skreddersøm og fleksible konsulenter. Konsulenter som ikke er opphengt i modeller, men som lytter og raskt kan sette seg inn i problemstillinger i bedriften. Kundene vil i større grad ha konsulenter som ikke bare kan foreslå en løsning på et problem, men som også tar ansvar for gjennomføring av foreslått handlingsplan. Deling av risiko mellom kunde og konsulent blir mer vanlig. Betaling knyttes ofte til oppnådde resultater – mao via en suksessfee-modell.

Konsulenter må forstå viktigheten av å overføre kunnskap til sine kunder.

 

Markedet videre deles inn i to kjerneområder: (1) Spisskompetanse for å løse konkrete utfordringer og (2) Midlertidige ansatte i stede for å øke kostnadene ved nyansettelser (management-for-hire).

BRIAND har sin fokus på inngående kunnskap innenfor drift og utvikling av virksomheter. Selskapet har et betydelig sett referanser fra både operative og strategisk rettede lederroller, samt ulike management-for-hire-roller. Les mer om dette på ”Tjenester” og ”Referanser”.